Saturn in casa a 10-a

Multe aici depind de semnul zodiacului în care se află Saturn și de configurația acestuia cu alte planete și elemente ale horoscopului. Saturn în casa a 10-a acționează ca un “seducător”, oferind putere și promițând “munți de aur”. Îi înzestreazǎ pe nativi cu mari ambiții și dorința de a atinge cele mai înalte vârfuri sociale din această viață. Oamenii cu un astfel de Saturn își concentrează și își direcționează toate gândurile, speranțele și dorințele și toate forțele, atât fizice, cât și spirituale, în această zonă.

Saturn oferǎ celor cu acest aspect calități care contribuie la atingerea obiectivelor. Aceasta este perseverența și determinarea și capacitatea de a aștepta cu răbdare, de concentrare și multe alte calități pozitive saturniene. Dacǎ Saturn este bine aspectat şi nativul alege sǎ urmǎreascǎ planuri pe termen lung, Saturn indicǎ de asemenea, stabilitate, chiar dacǎ creşterea este în general lentǎ, oferă o ridicare socială treptată garantată și, ca rezultat, putere asupra celorlalți și o mare influență asupra lumii și societății. În acest caz, sunt posibile gloria, onoarea și respectul, diferite titluri, autoritate și o reputație excelentă pentru tot restul vieții. Toate acestea se dezvoltă în conformitate cu o schemă binecunoscută: în primul rând, există o creștere socială sau politică treptată și încrezătoare, o maturizare lentă a puterii și acumularea de putere, iar apoi totul depinde de aspecte și de poziția lui Saturn în semne.

De exemplu, un Saturn slab și deteriorat poate contribui, de asemenea, la o carieră și îi permite să atingă înălțimi sociale considerabile și beneficii materiale, dar după o anumită perioadă de timp, deoarece în genral nu existǎ o bazǎ solidǎ a acestei evoluții, are loc o rǎsturnare de situație. Aspectele negative ale lui Saturn prefigurează o luptă acerbă cu adversarii, care poate fi provocată de trăsături de caracter inestetice, precum dorința de putere, o tendință spre autocrație, tiranie, despotism, încăpățânare. Toate acestea pot duce la constrângere, violență și, ca urmare, la pierderea poziției și a tuturor beneficiilor, și chiar la captivitate sau exil.

 • În cazul unei naşteri diurne – de multe ori succes ca militar, om politic și om de stat, ca înalt cler sau idol al lumii artei.
 • În cazul unei naşteri nocturne, ar trebui să se teamă de un accident, cădere, răsturnare, captivitate, expulzare.

Conjuncțiile lui Saturn în casa a 10-a

 • cu Meridianul – faimă meritată, onoruri, titluri, premii, onoare, respect; recuperare socială lentă, etapizată, dar constantă;
 • Saturn în casa a 10 în conjuncție cu Soarele – depinde mult de care dintre aceste planete este mai puternică – Saturn sau Soarele; în orice caz sporește voința și energia;
 • Saturn în casa a 10 în conjuncție cu Luna – indică adesea că profesia va fi aleasă nu în funcție de suflet sau vocație, ci doar din necesitate;
 • Saturn în casa a 10 în conjuncție cu Mercur – talent organizațional, darul unui lider, care se pronunță în special în domenii precum știința, munca de cercetare, arhitectura, construcțiile;
 • Saturn în casa a 10 în conjuncție cu Venus – succes în literatură, poezie, arta designului, arhitectura, peisagisticǎ,  în arta vocală și în domeniul sculpturii;
 • Saturn în casa a 10 în conjuncție cu Marte – este posibil să avansați și să vă ridicați în perioada inițială a unei cariere, apoi, la atingerea punctului culminant, răsturnarea și pierderea funcției;
 • Saturn în casa a 10 în conjuncție cu Jupiter – seriozitate, temeinicie, eficiență, înțelepciune în viață, oportunități de carieră bune;
 • Saturn în casa a 10 în conjuncție cu Uranus – ambiție, voință, hotărâre, inventivitate, spirit, originalitate, ingeniozitate; este posibilă o schimbare bruscă în domeniul de activitate;
 • Saturn în casa a 10 în conjuncție cu Neptun – lupta dintre aspirațiile idealiste și materialiste;
 • Saturn în casa a 10 în conjuncție cu Pluto – risc de accidente, dezastre datorate comportamentului necorespunzător sau chiar aventurismului.

Configurațiile favorabile ale lui Saturn în casa a 10-a

 • Saturn în casa a 10-a în sextil sau în trigon cu Ascendentul – perseverență, rezistență, sobrietate, prudență, auto-reținere, intenție, spiritul unui om de știință;
 • Saturn în casa a 10-a în sextil sau în trigon cu Soarele – totul depinde de starea cosmică a ambelor planete și de semnele Zodiacului în care își au constelația;
 • Saturn în casa a 10-a în sextil sau în trigon cu Luna – putere spirituală și mentală, simțul datoriei, obligației, responsabilității; profesia este posibilă nu prin vocație, ci ținând cont de perspectivele de carieră;
 • Saturn în casa a 10-a în sextil sau în trigon cu Mercur – sobrietate, prudență; succes în domeniul științific, în administrația publică și în arena politică;
 • Saturn în casa a 10-a în sextil sau în trigon cu Venus – o carieră de succes este prefigurată de activitatea literară, în special de poezie, precum și de cinematografie și scenă teatrală;
 • Saturn în casa a 10-a în sextil sau în trigon cu Marte – seriozitate, decisivitate, ingeniozitate, temeinicie; posibilitatea unei cariere în serviciul public, într-un domeniu politic sau militar, în special în perioada inițială a unei cariere;
 • Saturn în casa a 10-a în sextil sau în trigon cu Jupiter – puternic talent organizațional și darul unui lider, succes în serviciul public și arena politică; faimă binemeritată, onoruri, titluri, premii, respect în societate, faimă;
 • Saturn în casa a 10-a în sextil sau în trigon cu Uranus – originalitate, perspicacitate și previziune, spirit inventiv, ambiție profesională, dorința de putere, talent organizațional, abilități de conducere, de multe ori funcție publică sau carieră politică;
 • Saturn în casa a 10-a în sextil sau în trigon cu Neptun – intuiție, perspicacitate, atracția fațǎ de probleme filosofice și religioase, adesea activități misionare sau sociale, abilități fenomenale, spiritualitate înaltă;
 • Saturn în casa a 10-a în sextil sau în trigon cu Pluto – ambiție, dorința de putere, eforturi pentru conducere, adesea succes în afaceri militare sau în serviciu public sau în agențiile de securitate.

Configurațiile nefavorabile ale lui Saturn în casa a 10-a

 • Saturn în casa a 10-a în opoziție cu Ascendentul – pericolul unei boli grave, dezechilibru între viața de familie şi carierǎ – una o neagǎ pe cealaltǎ;
 • Saturn în casa a 10-a în pǎtrat sau în opoziție cu Soarele – obstacole şi întȃrzieri în carierǎ, lucrurile bune se obțin doar dupǎ insistențe şi perioade de aşteptare; refuzul de a avea o carierǎ, autolimitare;
 • Saturn în casa a 10-a în pǎtrat sau în opoziție cu Luna – stres şi disconfort în relațiile cu superiorii; incapacitatea de a se manifesta liber în ceea ce ține de carierǎ;
 • Saturn în casa a 10-a în pǎtrat sau în opoziție cu Mercur – numeroase probleme minore care afecteazǎ zona de carierǎ; schimbǎri; discuții si neînțelegeri cu superiorii sau persoanele care dețin autoritatea; erori minore cu efecte majore;
 • Saturn în casa a 10-a în pǎtrat sau în opoziție cu Venus – adesea perversiune sau imoralitate asociată cu activități profesionale; lipsa tactului şi a diplomației în relațiile cu superiorii;
 • Saturn în casa a 10-a în pǎtrat sau în opoziție cu Marte – posibilitatea unui accident, pericolul de a deveni victima unei infracțiuni; pierderea poziției, lupte pentru putere;
 • Saturn în casa a 10-a în pǎtrat sau în opoziție cu Jupiter – exces de putere, nerespectarea statului de drept, încălcării regulilor publice; asumarea mai multor sarcini decȃt poate îndeplini; încredere nejustificatǎ;
 • Saturn în casa a 10-a în pǎtrat sau în opoziție cu Uranus – posibilitatea unui accident la locul de muncă, mai ales dacă este asociat cu munca de testare, precum și o pierdere bruscă a unui post sau poziție guvernamentală înaltă;
 • Saturn în casa a 10-a în pǎtrat sau în opoziție cu Neptun – adesea un stil de viață imoral, o tendință spre auto-înșelăciune sau înșelăciune a altor persoane; fraudă, falsificare de documente sau valori mobiliare; de multe ori acest lucru poate servi ca o indicație a falsificatorilor; feriți-vă de misticism;
 • Saturn în casa a 10-a în pǎtrat sau în opoziție cu Pluto – vicisitudinile soartei, pierderea poziției din motive care nu depășesc controlul omului.

Liz Greene despre Saturn în casa a 10-a

Casa a zecea este a lui Saturn, iar în ea Capricornul este demn, așa că ne putem aștepta, prin urmare, la o manifestare “mai pură” a lui Saturn atât în ​​sens obișnuit, cât și în sens mai ezoteric. Acest lucru pare să fie adevărat din punct de vedere monden, deoarece casa a zecea este în mod tradițional asociată cu realizarea, onoarea, ambiția și autoritatea, iar vârful casei a zecea – mijlocul cerului – este simbolic pentru imaginea care se proiectează în exterior spre societate, precum și imaginea care este deținută în interior de persoana cu “rolul” său în viață. Se poate presupune că Saturn în casa a zecea se referă la limitări, întârzieri și dificultăți în atingerea obiectivelor cuiva și în exprimarea cu succes a sinelui în exterior către grup, precum și la ambiție intensă – adesea inconștientă – și la o hotărâre de a reuși, indiferent de cost. Aceasta este interpretarea dată în general lui Saturn în propria sa casă și semn și este, în general, adevărată. Multe informații pot fi obținute de la casa a zecea despre rolul persoanei în societate, felul în care se prezintǎ în fața grupului și scopul cu care se identifică atunci când ia în considerare motivul mai profund al existenței. Deși natura exactă a profesiei cuiva este imposibil de determinat dintr-o hartă natală, liniile de cea mai mică rezistență sau de expresie probabilă sunt adesea sugerate, iar casa a zecea cu ocupanții săi și conducătorul ei este unul dintre cele mai bune indicii.

Până acum totul este bine, iar această interpretare a casei a zecea este un teren familiar pentru majoritatea studenților astrologi. Asocierea casei a zecea cu mama sau cu tatăl este, de asemenea, importantă, deși mai rar subliniată, mai ales având în vedere ambiguitatea din jurul axei a patru-zece. Oricare ar fi părintele reprezentat de această casă, s-ar părea a fi cel care a avut cel mai mult de-a face cu modelarea atitudinilor sociale și a eticii individului, deoarece aceste standarde sunt reflectate de casa a zecea cu legătura ei cu structura, tradiția, și un comportament exemplar. În general, mama este cea care infuzează copilul cu valorile sale sociale, parțial pentru că ea este cea care petrece cel mai mult timp cu copilul și are, prin urmare, un acces mai mare la mintea lui aparent neformată. Din motive mai subtile decât acestea, sunt înclinatǎ să atribui mamei a zecea casă. Nu este o informație nouă că ambiția apare mai târziu în viață, direct proporțional cu suprimarea identității la începutul vieții. Prin ambiție nu mă refer la nevoia interioară de a realiza, care este caracteristică semnelor cardinale, ci mai degrabă nevoia de a demonstra altora această realizare, care este caracteristică omului care nu a fost niciodată considerat un individ în sine. Trebuie doar să ne uităm la istoria uniformă a celor care au obținut proeminență prin ambiția personală de a recunoaște tiparul familiar de respingere și izolare a familiei. Desigur, suprimarea individualității nu creează ambiție prin ea însăși în acest punct și nici nu creează succes.

Este, totuși, o componentă importantă care trebuie luată în considerare și urmează legea psihologică că, dacă energiei psihice i se refuză o ieșire în direcția aleasă, ea se va întoarce cu forță dublată într-o altă direcție compensatorie. Aceasta este interpretarea psihologică a tipului de ambiție care se găsește adesea concomitent cu Saturn în casa a zecea. Interpretarea mai ezoterică nu ar contrazice acest lucru, dar ar sugera că factorul important este realizarea, deoarece aceasta este necesară pentru a precipita un fel de schimbare în societate, ca răspuns la o nevoie colectivă sau urmărind scopul sufletului sau sinelui interior. Atunci este necesar sau rezonabil să alegeți o copilărie și o modalitate care să ofere efectele psihologice potrivite și ambiția ulterioară necesară pentru ca personalitatea să se realizeze.

Interpretarea psihologică a acestei situații postulează un principiu cauză-efect asupra căruia individul are puțin control. A doua interpretare este mai degrabă abstractǎ și este de natura unui aranjament, plin de scop, prin care omul însuși, funcționând ca o unitate totală, alege să îndeplinească o funcție necesară grupului din care face parte. Este posibil ca ambele idei să fie corecte.

Conceptul de autodeterminare, așa cum este postulat aici, este unul foarte vechi, care pune responsabilitatea alegerii circumstanțelor planului pământesc în mâinile sinelui. Este unul care merită luat în considerare cu mintea deschisă, oricare ar fi etichetele pentru a descrie situația, deoarece aruncă o lumină asupra semnificației celei mai profunde a lui Saturn însuși. El poate fi văzut, în cele din urmă, ca instrumentul de oportunitate prin care persoana ajunge să înțeleagă natura liberului său arbitru. Este cu siguranță evident că cei cu o casă a zecea proeminentă, și în special cu Saturn în această casă, au adesea rolul atribuit, fie îl caută cu asiduitate – și acestea sunt probabil același lucru – de a efectua un fel de schimbare în structura grupului, sau de a deține autoritatea, sau de a servi drept exemplu de realizare. Simțul interior al scopului, al impulsului și al responsabilității este adesea foarte puternic atunci când Saturn se află în casa a zecea, mai ales dacă se află în conjuncție cu Mijlocul Cerului. Există adesea un puternic sentiment de soartă în ceea ce privește rolul în viață. Adesea este necesar un sacrificiu și un proces lung și anevoios de construire și pregătire, în care personalitatea, cu dorința ei de recunoaștere, îl conduce pe om până când a atins un anumit grad de atenție sau responsabilitate. În general, abia mai târziu, pe măsură ce are loc integrarea care îi permite să se înțeleagă mai bine pe sine și motivațiile sale interioare, începe să apară motivul mai mare pentru care a făcut toată această muncă.

Una dintre principalele caracteristici ale lui Saturn este duplicitatea sa, iar una dintre duplicitățile caracteristice casei a zecea este că tot ceea ce individul realizează prin ea – și acest lucru poate fi grozav – se face aparent pentru satisfacerea propriei ambiții personale sau pentru împlinirea un scop sau a unei idei personale. Dacă individul se identifică cu această zonă a ambiției personale, este probabil să vadă realizarea sa ca pe un mijloc de a câștiga controlul asupra mediului său, astfel încât acesta să nu-l poată controla – un mecanism de autoapărare saturnian pe scară largă. Efectele pot fi în cele din urmă unele istorice și chiar și într-o zonă restrânsă, persoana care își exprimă la maximum influența lui Saturn în a zecea casă poate crea schimbări de lungă durată în structura sau organizarea colțului său particular de societate. Abia atunci când își dă seama de natura și sensul operei sale la un nivel mai profund și când începe să coopereze conștient cu propriul său plan interior, se poate bucura cu adevărat de roadele muncii sale.

Saturn în casa a zecea este în general considerat a simboliza ambiția, o urcare lentă la putere cu multe eșecuri și întârzieri și, dacă este afectat, o cădere ulterioară de la putere. Exemplele suprautilizate ale lui Hitler și Napoleon sunt de obicei citate pentru a demonstra acest tipar, care cu siguranță se aplică pentru amândoi – împreună cu copilăria sărăcită emoțional. Există, totuși, mulți oameni cu Saturn în casa a zecea care nu încearcă niciodată să cucerească lumea. Acest lucru nu neagă sensul dat în general lui Saturn; dar trebuie luată în considerare înclinația lui pentru supracompensare și pentru proiecția valorilor asupra unei alte persoane. De asemenea, trebuie să luăm în considerare faptul că graficul nu poate face decât să identifice o serie de potențiale evoluții, dar individul trebuie să fie capabil să facă față provocării acestor evoluții, dacă trebuie să exprime acest lucru în viață.

O conștiință de sine intensă și o mare sensibilitate față de opinia publică sunt reflectări comune ale lui Saturn în casa a X-a, precum și o teamă de eșec și o înclinație de a atrage situații care sunt într-un fel public jenante. Toate aceste expresii sunt legate de un sentiment de bază de inadecvare. A face față lui Saturn în casa a zecea, unde el arată unele calități pur saturniene în cel mai dificil sens înainte de a începe să-și dea aurul, necesită o onestitate de sine considerabilă.

Sensibilitatea la imaginea cuiva este următorul pas pe scară; iar Saturn este înclinat să se concentreze pe valorile materiale, așa cum o face de obicei. Adesea este teribil de esențial ca individul să fie important; iar definiția sa a importanței poate fi puternic colorată de avantajul material și statutul social. Există adesea o teamă de umilințǎ publică, care înclină spre a evita lumina reflectoarelor, dar există și un impuls la fel de puternic pentru expunere. În situațiile de grup, aceasta este o plasare foarte conștientă, deși în relațiile individuale această tendință poate să nu fie evidentă. Saturn din prima casă poate fi extrem de conștient de sine într-o situație personală, dar se va descurca suficient de bine cu un public îndepărtat. Este importantă imaginea cu Saturn în casa a zecea. Persoana este probabil să fie conservatoare în abordarea sa față de valorile sociale, deoarece nu dorește să-și compromită poziția. Când această caracteristică există în combinație cu alți factori mai aventuroși, poate rezulta o cantitate considerabilă de frecare interioară.

Atunci când este consideratǎ o perspectivă mai largă a acestei cele mai interesante poziții a lui Saturn, se întâmplă adesea ca sensibilitatea, conștiința de sine, atenția față de estimarea publică și efortul constant de a demonstra utilitatea și valoarea prin realizare, toate conspiră pentru a pregăti un individ în o modalitate foarte utilă de a face față marii responsabilități de a deține autoritatea asupra celorlalți. El poate descoperi când ajunge în vârf că a învățat diplomația și spiritul de stat pe parcurs, precum și un sentiment de compasiune pentru cei pe cǎrora încearcă să le predea sau pe care doreşte să-i structureze.

Din punct de vedere profesional, persoana cu Saturn în casa a zecea are în general succes, în mare parte pentru că încearcă atât de mult și este atât de persistent. El nu funcționează bine sub ceilalți, deoarece, deși poate pentru un timp să fie capabil să prezinte suprafața netedă a smereniei, care este un astfel de dar al personalității saturniene, propria ambiție și dragostea de succes îl vor împinge în cele din urmă de unul singur. Problema lui nu constă în obținerea succesului odată ce și-a început urcarea. În primul rând, începerea este sarcina inițială și care implică depășirea fricii de eșec care poate duce la inerție.

Restul sarcinii este de a stabili o definiție a realizării care nu se bazează pe valori pur externe. Este dificil pentru o persoană care intenționează să urce pe munte să înțeleagă faptul că urcarea sa este lipsită de sens, iar răsplata vârfului este iluzorie, cu excepția cazului în care succesul său servește ca o demonstrație pentru alții că vârful poate fi atins. De obicei, lucrarea lui Saturn în casa a zecea este de a da structură și formă unei idei de grup. Dacă o persoană refuză să accepte oferta acestei oportunități și încearcă să-și trăiască sarcina printr-o altă persoană, în general, trebuie să accepte prețul frustrării și sentimentul de lipsă de scop. Dacă acceptă provocarea propriului sine interior, atunci el însuși poate deveni Saturn profesorul în forma sa cea mai benefică.